Vill du veta mer om ”Utvecklande ledarskap”?

UL – Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. (Försvarsmakten)

”UL” är en vetenskapligt utvecklad ledarskapsutbildning som ger resultat. Läs mer på Försvarsmaktens hemsida om teori och praktik bakom utbildningen. Och, inte minst, vad de kräver av oss för att vi ska få lov att utbilda och bli certifierade inom UL.

/Malin