Länk

Om du är intresserad av sunda gruppers påverkan på samhället så rekommenderar jag varmt att titta på den korta intervjun med Susan Wheelan.

Den amerikanska psykologiforskaren Susan Wheelans har utvecklat IMGD-modellen (Integrated Model of Group Development) som arbetar med en grupps utveckling i med fokus på dennes livscykel.

/Christian